เข็มทิศท่องเที่ยว

    เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับที่ 4/2561 (เที่ยวเมืองรอง) 

    เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับที่ 3/2561 

    เอกสารเข็มทิศท่องเที่ยว ฉบับที่ 2/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ท่องเที่ยว

    สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย (ฉบับ เที่ยวเมืองรอง) 

    สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย (6 เดือนแรก ปี 2561) 

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 1/2561 (ฉบับ Hello Summer)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 4/2560 (ฉบับ สวัสดีปีจอ) 

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 3/2560 (ฉบับ Rainy Season) 

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 2/2560 (ฉบับ ต้อนรับ Summer) 

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 1/2560 (ฉบับ สวัสดีปีระกา)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 4/2559 (ฉบับ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 3/2559 (ฉบับ Women's Journey)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 2/2559 (ฉบับ Happy Long Holidays)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 1/2559 (ฉบับสวัสดีปี AEC)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 4/2558 (ฉบับ Stronger Together)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 3/2558 (ฉบับ Thailand Grand Sale)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 2/2558 (ฉบับเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 1/2558 (ฉบับต้อนรับปีใหม่)

    เอกสารเข็มทิศฉบับที่ 1/2557 (ฉบับปฐมฤกษ์)

 

        CONTACT US

          กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด 1600  ชั้น 7

          ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

          เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

          โทร. 2771-2786

          E-Mail mdgrp@tat.or.th

 

 

STAY UPDATED

Subscribe and follow us

    

 

FOOTER LINKS

         

         

PARTNERSHIP